Ποιες ημερομηνίες αναφέρονται στην ινδική ηλεκτρονική θεώρησή σας

Υπάρχουν 3 ημερομηνίες που ισχύουν για την Ινδική Βίζα σας, τις οποίες λαμβάνετε ηλεκτρονικά μέσω email.

  1. Ημερομηνία Έκδοσης ΕΤΑ: Αυτή είναι η ημερομηνία κατά την οποία η κυβέρνηση της Ινδίας εξέδωσε την ινδική ηλεκτρονική θεώρηση.
  2. Ημερομηνία λήξης της ΕΤΑ: Η ημερομηνία αυτή συνεπάγεται την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία ο κάτοχος της θεώρησης πρέπει να εισέλθει στην Ινδία.
  3. Τελευταία ημερομηνία παραμονής στην Ινδία: Δεν αναφέρεται στην ηλεκτρονική σας Visa για την Ινδία. Υπολογίζεται δυναμικά με βάση την ημερομηνία εισόδου σας στην Ινδία και τον τύπο της Visa.

Πότε λήγει η ινδική βίζα σας

Ημερομηνίες λήξης της ινδικής κάρτας Visa

Υπάρχει αρκετή σύγχυση μεταξύ των επισκεπτών στην Ινδία. Η σύγχυση προκαλείται από τη λέξη Λήξη της ΕΤΑ.

30 ημέρες Τουριστική Ινδία Visa

Ένας κάτοχος τουριστικής βίζας 30 ημερών ΠΡΕΠΕΙ να εισέλθει στην Ινδία πριν από την Ημερομηνία λήξης της ΕΤΑ.

Ας υποθέσουμε ότι η ημερομηνία λήξης της ΕΤΑ που αναφέρεται σε εσάς Ινδική Βίζα είναι η 8η Ιανουαρίου 2020. Μια 30-ημέρα Visa σας επιτρέπει να μείνετε στην Ινδία για 30 συνεχόμενες ημέρες. Εάν εισέλθετε στην Ινδία την 1η Ιανουαρίου 2020, τότε μπορείτε να μείνετε μέχρι τις 30 Ιανουαρίου, ωστόσο εάν εισέλθετε στην Ινδία στις 5 Ιανουαρίου, τότε μπορείτε να μείνετε στην Ινδία μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου.

Με άλλα λόγια, η τελευταία ημερομηνία παραμονής στην Ινδία εξαρτάται από την ημερομηνία εισόδου σας στην Ινδία και δεν καθορίζεται ή δεν είναι γνωστή τη στιγμή της έκδοσης της Visa της Ινδίας σας.

Αναφέρεται με κόκκινα έντονα γράμματα στην ινδική σας Visa:

Η περίοδος ισχύος της e-Tourist Visa είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία πρώτης άφιξης στην Ινδία. 30 ημερών ισχύουσα

Business Visa, 1 Χρόνια Τουριστική Βίζα, 5 Χρόνια Τουριστική Βίζα και Ιατρική Βίζα

Για την Επιχειρηματική Βίζα, 1 Χρόνια Τουριστική Βίζα και 5 Χρόνια Τουριστική Βίζα, η τελευταία ημερομηνία παραμονής αναφέρεται στη Βίζα. Οι επισκέπτες δεν μπορούν να παραμείνουν εκτός αυτής της ημερομηνίας. Αυτή η ημερομηνία είναι ίδια με την Ημερομηνία λήξης της ΕΤΑ.

Το γεγονός αυτό αναφέρεται με κόκκινα έντονα γράμματα στην Visa για παράδειγμα ή μια επιχειρηματική θεώρηση, είναι 1 έτος ή 365 ημέρες.

Η περίοδος ισχύος της e-Visa είναι 365 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας ΕΤΑ. Ισχύς επιχειρηματικής βίζας

Συμπερασματικά, η τελευταία ημερομηνία παραμονής στην Ινδία αναφέρεται ήδη για ιατρική βίζα, επιχειρηματική βίζα, τουριστική βίζα 1 έτους, τουριστική βίζα 5 ετών, είναι η ίδια με την Ημερομηνία λήξης της ΕΤΑ.

Ωστόσο, για τουριστική βίζα 30 ημερών, Ημερομηνία λήξης της ΕΤΑ δεν είναι η ημερομηνία της τελευταίας ημερομηνίας παραμονής στην Ινδία, αλλά είναι η τελευταία ημερομηνία εισόδου στην Ινδία. Η τελευταία ημερομηνία διαμονής είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία εισόδου στην Ινδία.


Πολίτες από 165 χώρες μπορούν πλέον να επωφεληθούν από την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης της Ινδικής Visa για επαγγελματικούς σκοπούς σύμφωνα με το καταστατικό της ινδικής κυβέρνησης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τουριστική βίζα δεν ισχύει για επαγγελματικά ταξίδια στην Ινδία. Ένα άτομο μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα και τουριστικές και επιχειρηματικές βίζες, καθώς ταυτόχρονα αποκλείει. Ένα επαγγελματικό ταξίδι απαιτεί ινδική κάρτα Visa for Business. Η Visa to India περιορίζει τις δραστηριότητες που μπορούν να εκτελεστούν.